DK
EN

Fordele ved DanGødning

Det får du med flydende gødning fra DanGødning

 • Mulighed for præcis dosering og udbringning - også langs kanter, grøfter og skel
 • Reducerede udgifter på kvælstof
 • Øget kapacitet og forbedret udnyttelse af din marksprøjte
 • Lettere håndtering af gødningen, der er klar til brug direkte fra tanken
 • En hurtigt virkende gødning, da næringsstofferne allerede er opløste
 • 100 pct. vandopløselige næringsstoffer - direkte til dine afgrøder
 • Inddragelse af de anerkendte ureaseinhibitorer Agrotain og ammoniumthiosulfat (ATS)
 • Et miljøbevidst alternativ, som genanvender biprodukter fra olieraffinaderier og forbrændingsanlæg
 • En gødning, der hverken er spræng- eller brandfarlig som fast gødning
 • Overflødiggørelse af splitgødskning
 • DanGødning er et dansk koncept udviklet igennem de seneste 20 år

 


 

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk