DK
EN

De mest lovende gødningsforsøg i vinterraps i flere år

 

 

I England har man i det seneste årti haft succes med at tildele op til 50 kg/N pr. ha som flydende gødning fra midt blomstring til to uger efter blomstring, altså for danske forhold typisk ind til første uge i juni. Merudbyttet fra engelske forsøg varierer typisk fra 0-500 kg pr. ha med et gennemsnitligt merudbytte på ca. 300 kg frø af standardkvalitet pr. ha.

Derfor startede i Danmark en ny forsøgsserie med en deling af flydende Dangødning til vinterraps i regi af Seges i 2017. Især tredeling af Dangødning med N-mængder på 70-70-30 ser interessant ud. I to af forsøgene er merudbyttet signifikant. Især i et forsøg på Sjælland ser der ud til at være sammenhæng mellem merudbyttet for deling af kvælstof og forekomsten af lejesæd, idet en deling af kvælstoffet resulterer i et fald i lejesædskarakteren.

Forsøgsserien fortsætter i 2018, men flere landmænd påbegyndte allerede i 2017 en tredeling af kvælstoffet, hvor der blev udsprøjtet ca. 30 kg N i Dangødning efter fuld blomstring.

 

Strategi for deling af flydende gødning til vinterraps, Seges 2017

Vinterraps

Kg N pr. ha

Kar. for lejesæd i st.841)

Olie, pct. i tørstof

Udb. og merudb., hkg frø std.- kvalitet

Netto-merudb., hkg frø std.- kvalitet2)

Sidst i marts

Midt i april

Fuld blom-string, først i maj

I alt

2017. 4 forsøg

 

 

 

 

 

 

 

1. 

DanGødning NtS 24-0-0-6 Agrotain

170

 

 

170

2

49,8

41,3

-

 2.

DanGødning NtS 24-0-0-6 Agrotain

70

100

 

170

3

49,8

0,9

0,6

 3.

DanGødning NtS 24-0-0-6 Agrotain

70

70

30

170

2

49,8

2,7

2,1

 4.

DanGødning NtS 24-0-0-6 Agrotain

140

 

30

170

3

49,0

1,0

0,7

LSD

   

 

 

 

 

ns

 

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd, 10 = helt i leje.

2) I led 2 og 4 er der regnet med én ekstra udbringning og i led 3 er der regnet med to ekstra udbringninger á 80 kr. pr. ha.

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk