DK
EN

Vårbyg forsøg 2015/2016To års forsøg viser topresultater ved udsprøjtning samt placering af

Dan Gødning før / ved  såning af vårbyg

Af Sven Høgh Andersen, Dan Gødning

I 2015 startede en ny forsøgsserie ved dansk Landbrugsrådgivning med hhv. placering og udsprøjtning af Dan Gødning før  / ved såning af vårbyg. Formålet er at undersøge, om den velkendte effekt af placering af fast gødning, også gælder for flydende gødning.

Forsøgene er fortsat i 2016 og har omfattet både NS-gødninger og NPK gødninger og er sammenlignet med traditionel fast NS- og NPK-gødning.

I det nedbørsrige forår 2015 var der et signifikant højere udbytte af placeret Dan Gødning NPKS 15-2-6-2 end af  NPK 21-3-10 m/S, Mg,B. Tilsvarende var udbyttet i parcellerne med placeret Dan Gødning NtS 24-0-0-6 bedre i forhold til referencen med placeret NPK 21-3-10 m/S,Mg,B. Der var endvidere en signifikant højere optagelse af kvælstof i kernen, der blev udnyttet til et højere proteinindhold.

I foråret 2016 var nedbørsmængderne i det område, hvor forsøgene lå, lidt under normalen. Her viste gennemsnittet af de to forsøg ikke signifikante forskelle, men der var i det ene forsøg et signifikant højere kerneudbytte for tildeling af fosfor og kalium. I dette forsøg var der ved både bredspredning og placering af Dan Gødning lidt højere effekt end af fast NPK-gødning.

Konklusionen af de to års forsøg med Dan Gødning i vårbyg under forskellige klimatiske forhold er, at placering af Dan Ggødning før såning, er fuldt ud på højde med placering af fast NPK-gødning. Den glædelige nyhed er endvidere, at udbringning af Dan Gødning med Agrotain før såning, i de første to års forsøg viser tendens til et højere udbytte i forhold til spredning af fast NPK-gødning umiddelbart før såning.

Teorien er, at udsprøjtning af Dangødning med Agrotain, virker ligeså godt som samsåning af udsæd og fast gødning, og så er det væsentligt lettere.

2015 Landsforsøg / Seges. (Uddrag af tabel 12 s. 225 i Oversigt over Landsforsøgene 2015).

Før såning

Kg N/ha

Gødningstype

Udbytte hkg kerne /ha

Placeret

80

DG NPKS 15-2-6-2

49,2

Placeret

80

NPK 21-3-10 m/S,Mg,B

42,4

Udsprøjtet

80

DG NPKS 15-2-6-2

44,8

Bredspredt

80

NPK 21-3-10 m/S,Mg,B

42,6

LSD

 

 

4,9

 

2016 Landsforsøg / Seges. (Forsøg 002 Uddrag af tabel 25 s. 232 i Oversigt over Landsforsøgene 2016)

Før såning

Kg N/ha

Gødningstype

Udbytte hkg kerne /ha

Placeret

120

DG NPKS 15-2-6-2

65,8

Placeret

120

NPK 21-3-10 m/S,Mg,B

63,3

Udsprøjtet

120

DG NPKS 15-2-6-2 m/Agrotain

65,6

Bredspredt

120

NPK 21-3-10 m/S,Mg,B

62,0

Placeret

150

DG NPKS 15-2-6-2

70,9

Placeret + bredspredt

120 + 30

NPK 21-3-10 (120 kg N)

NS 27-4 (30 kg N)

65,4

LSD

 

 

4,3

 

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk