DK
EN

Gødningsstrategi bærbuske

Buskfrugt

For buskfrugt anbefaler vi, at der tilføres cirka to tredjedele af kvælstofpuljen i foråret og en tredjedel efter høst. Efter plantning skal planterne sikres god tilvækst de første par år. Det opnås ved at gødske med 20-30 kg N, 6 kg P og 20-30 kg K pr. gang som rækkegødskning to til tre gange i vækstsæsonen.

Fra tredje vækstsæson kan der som udgangspunkt tilføres 80-120 kg N og 80-120 kg K pr. ha.

Dan Gødning kan med fordel tilføres med 2/3 i det tidlige forår – gerne ad to tilførsler - og 1/3 straks efter høst.

Samtidig er det et vigtigt at reducere risiko for udvaskning, hvilket kan ske ved at tilsætte Agrotain.

Kontakt din frugtavlskonsulent med hensyn om rådgivning om korrekt placering af gødningen.

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk