DK
EN

Gødningsstrategi havre

- Havre gødskes normalt umiddelbart før såning.
- Ved en placering af gødningen samtidig med såning, opnås normalt en gødningsbesparelse på 15-20 kg N, ligesom udbyttet i havre ofte øges med 2-3 hkg/ha. Den mere præcise dosering, det lavere forbrug og den effektive udnyttelse af flydende gødning medfører, at en investering i placeringsudstyr, hurtigt tjenes hjem.
- På jord med lav eftervirkning af kvælstof anbefales ca. 130 kg N/ha.


Det anbefales pga. det højere udbytte, samt den bedre kvælstofudnyttelse, at placere gødningen samtidig med såningen. Ved placering af Dan Gødning kan man evt. undlade tilsætning af Agrotain.
- Dan Gødning kan også uddriples/udsprøjtes før såning. Her anbefales tilsætning af Agrotain.

På planteavlsbrug anbefales Dan Gødning NPKtS 15-2-6-1. Er der ikke behov for fosfor, kalium og magnesium anbefales udbringning af NtS 24-6 Agrotain inden såning. Ved placering af gødningen kan Agrotain evt. undlades.

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk