DK
EN

Gødningsstrategi hvede - brød

Optimer brødhvedeproduktionen !

- Dan Gødning er ideel til gødskning af vinterhvede til brød.
- Hvad enten der skal fuldgødskes med en NPKtS-gødning, eller husdyrgødningen skal suppleres med en NtS-gødning, så har Dan Gødning løsningen. 
- Til gødskning af brødhvede anbefaler vi normalt at der gødskes med Dan Gødning ad 2-3 gange. Det skyldes DanGødning ´s unikke kvælstofsammensætning, der giver en lang virkningsperiode.

- Første gang gødning gives normalt i perioden frem medio marts til 10 april. Her gives ca. 75% af kvælstofmængden.

- Anden gang gødning gives i perioden 1-10 maj. Her gives den resterende kvælstofmængde evt. MINUS 2x15 N
- evt. tredje tildeling er bladgødskning med STORE fladdyser. 15 kg N tidligst ved stadie 53, 15 kg N ved stadie 61 (blomstring) 
- Der gødskes bedst på tørre planter. - Husdyrgødningen gives normalt mindst 14 dage efter tildelingen af Dan Gødning.

Forsøg med Dan Gødning til Vinterhvede 2016

 

Kg N pr. ha

Kar. For lejesæd

Pct. råprotein i kerne (ts)

Udbytte, kg N/ha i kerne

Udb. Og merudb. hkg/ha

Gns. 4 forsøg

Midt i marts

Midt i april

St. 37-39

I alt

Ingen kvælstof

 

 

 

0

0

8,0

44

36,3

2 x NS 27-4

50

100

 

150

1

8,9

112

48,0

2 x DG NtS 24-6 Agrotain

50

100

 

150

2

9,3

122

51,2

NS 24-6

150

 

 

150

2

9,1

118

50,3

DG NtS 24-6 Agrotain

150

 

 

150

2

9,1

116

49,7

DG NtS 24-6 Agrotain + 2 x DG N 18

120

15

15

150

2

9,1

116

48,9

 Kilde: Oversigt over Landsforsøg 2016

Vil man blad-/proteingødske skal denne ske stadie 37-39. På dette tidspunkt anvendes en stor fladsprededyse (20ér). Ved bladgødskning fortyndes gødningen normalt med vand i forholdet 1 del gødning og 3 dele vand. Der bladgødskes altid på tørre planter, sidst på dagen -og aldrig i stærk solskin. Bemærk vægtfylden reduceres ved iblanding med vand. Når flydende gødning blandes med vand skal omrøring være slået til under udsprøjtning for at sikre en ensartet koncentration i sprøjtevæsken. Bør ikke udsprøjtes i blanding med planteværnsmidler.

Dyser ved alm. gødskning
Der anvendes gødnings dyser påmonteret marksprøjten, f.eks. QUINTASTREAM fra HARDI. sehttp://www.hardi.dk/
eller en QJ-VR eller PTC-VR gødningsdyse fra TeeJet sehttp://www.teejet.com/literature_pdfs/bulletins/B102_QJ-VR.pdf
Undgå svidninger
Gødning udbragt på følsomme tidspunkter, kan give nogle bladsvidninger af kosmetisk karakter. Eventuelle svidninger vil forsvinde efter få dage med vækst, og vil ikke have betydning for afgrøden.

Svidninger forebygges ved at undgå udbringning:
- umiddelbart før nattefrost
- på fugtige planter (men gerne i regnvejr)
- med for højt tryk dvs. over 3,5 bar.

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk