DK
EN

Gødningsstrategi hvede - foder

Hvede

Optimer hvedeproduktionen

  • Dan Gødning er ideel til gødskning af vinterhvede til både brød og foder.
  • Hvad enten der skal fuldgødskes med en NPKtS-gødning, eller husdyrgødningen skal suppleres med en NtS-gødning, så har Dan Gødning løsningen. 
  • Til gødskning af foderhvede anbefaler vi normalt, at der gødskes med Dan Gødning ad én gang tidligt. Det skyldes Dan Gødning´s unikke kvælstofsammensætning, der i kombination med Agrotain giver en lang virkningsperiode. Samtidig spares der en overkørsel.
  • Til gødskning af brødhvede anbefaler vi en to- til tredeling.
  • Det skyldes Dan Gødning´s unikke kvælstofsammensætning, der i kombination med Agrotain giver en lang virkningsperiode.
  • Gødningen gives normalt ved vækststart ultimo marts. Ved todeling kan 2. udbringning ske 15.-25. april. Der gødskes bedst på tørre planter.
    VIL man splitgødske gives min. 75% af N mængden tidligt, resten tildeles således 3-5 uger efter. 
  • Husdyrgødningen gives normalt mindst 14 dage efter tildelingen af Dan Gødning.

Gødskningseksempel vinterhvede (foder) med Dan Gødning, 2017

Norm JB 5-6

N

200

P

19

K

71

S

15

Forfrugtsværdi vi. Raps/frøgræs

23

 

 

 

1180 kg NPKtS 15-2-6-1 Agrotain

177

19

71

20

Balance

0

0

0

5

 

Gødskningseksempel vinterhvede (foder) med husdyrgødning, 2017

Norm JB 5-6

N

200

P

19

K

71

S

15

Forfrugtsværdi vi. Raps/frøgræs

23

 

 

 

Sogylle fra 1,4 DE/ha

105

35

67

 

266 kg NtS 24-6 Agrotain

72

 

 

12

Balance

0

16

4

-3

 

Dyser
Der anvendes gødningsdyser påmonteret marksprøjten, f.eks. QUINTASTREAM fra HARDI. Se http://www.hardi.dk/

eller en QJ-VR eller PTC-VR gødningsdyser fra TeeJet se http://www.teejet.com/literature_pdfs/bulletins/B102_QJ-VR.pdf

Undgå svidninger
Gødning udbragt på følsomme tidspunkter, kan give nogle bladsvidninger af kosmetisk karakter. Eventuelle svidninger vil forsvinde efter få dage med vækst, og vil ikke have betydning for afgrøden.

Svidninger forebygges ved at undgå udbringning:
- umiddelbart før nattefrost
- på fugtige planter (men gerne i regnvejr)

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk