DK
EN

Gødningsstrategi juletræer

Flydende gødning kan også anvendes til juletræer, bare man placerer det under træet og ikke udbringer med bom- eller tågesprøjte.

Juletræer har behov for ca. 100 kg. N årligt gerne fordelt henover sæsonen, så man får udnyttet kvælstoffet bedst muligt. Samtidig er det et vigtigt at reducere risiko for udvaskning, hvilket kan ske ved at punktgødske og anvende 'slow release' gødninger indeholdende nitrifikationshæmmere.

Den præcise placering ved træet gør, at næringsstofferne kun bliver tildelt der hvor de skal bruges og ikke som med fast gødning spredes alle mulige andre steder hen. 

DanGødnings svovlholdige Agrotain gødninger har både 'slow release' effekt pga. at omdannelsen af amidkvælstoffet forsinkes, samtidig med at nitrifikationen hæmmes med ammoniumthiosulfat (ATS).

NPKS 15-2-6-2 eller 13-2-8-3, begge med Agrotain er velegnede til gødskning i tidlige forår og N 27 eller NtS 27-3 m/ Agrotain kan bruges til farvegødskning i sensommeren. Man kan evt. kombinere udbringningen med andre behandlinger.

P og K gødskningen foretages iht. hvad resultaterne af ens jordbundsanalyser viser. Klorholdige NPKS gødninger kan anvendes til juletræer så længe gødningen ikke udsprøjtes på nålene.

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk