DK
EN

Gødningsstrategi kartofler

Kartofler 

- Kartofler gødskes bedst, når Dangødning placeres samtidig med lægning. 
- Gødningen placeres 5 cm under og 5 cm ved siden af knoldene. 
- Alternativt kan gødningen placeres under en evt. senere hybning ca. 14 dg. efter lægning. 
- Gødningen kan også udsprøjtes før lægning. Vælges denne metode bør man være opmærksom på muligheden for en uhensigtsmæssig flytning af gødningen ved efterfølgende jordbearbejdning før og under lægningen.

 goedningsstrategi_kartofler

Kartofler er en af de afgrøder der er dyrest at undergødske.

- Placeret gødskning giver en kvælstofbesparelse på 10-30%. 
- Den opnåede gødningsbesparelse vil få gødningen til at ”strække længere”.
- Placering af flydende Dan Gødning modvirker behovet for eftergødskning. 
- Placeret gødskning er en ”forsikring” mod nitratudvaskning. 


Mange kartoffelavlere med flere sorter og læggetidspunkter kan med den flydende Dan Gødning gødske præcist det areal man ønsker. Differentieret N-tildeling klares let med flydende Dan Gødning. 

Forsøg med Dan Gødning til kartofler 
Dan Gødning er ved Landskontoret, blevet afprøvet over 2 år, i 1996 og 1997.
I forsøgene er der primært blevet fokuseret på stivelse. Det er den klorfattige NPKtS gødning 10-2-11 m. S, der er blevet sammenlignet med den velkendte faste klorfattige NPK14-3-18 m. Mg, S, B, Cu.

Led nr.

3 forsøg 1997

Farve  Primo juni

Farve Primo aug

Stivelse

 % i råvare

Stivelse Hkg/ha

Knolde hkg/ha

1

101 N i 14-3-18 m. Mg, S B Cu

6

4

19,5

78,6

403

2

114 N i Dan Gødning

NPKtS 10-2-11 m S

7

4

20,1

81,6

406

3

202 N i 14-3-18 m. Mg, S, B, Cu

7

6

18,6

88,8

477

4

228 N i Dan Gødning

NPKtS 10-2-11 m. S

7

6

18,4

86,8

471

5

254 N i 14-3-18 m. Mg, S, B, Cu

6

7

18,0

88,4

492

6

286 N i Dan Gødning

NPKtS 10-2-11 m. S

7

8

18,4

90,6

491

 

LSD

 

 

 

7,4

40

Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 1997.

Kvælstoffet i Dan Gødning er kendetegnet ved at det oftest findes på tre former. 
Inhiberet Amid (N) - sikret mod fordampning, langtidsvirkende N, omdannes i jorden til Ammonium N.
Ammonium (N) - plantetilgængelig kvælstof, optages direkte/omdannes i jorden til Nitrat N.
Nitrat (N) - hurtigtvirkende N direkte plantetilgængelig. 

Forholdet mellem de tre N- typer varierer lidt fra gødningstype til gødningstype, dog er Amid N altid den dominerende N- type, og nitrat N findes i begrænsede mængder. 
NPKtS 10-2-11 m. S indeholder dog ikke nitrat N

På billederne herunder ses eks. på placeringsudstyr monteret på kartoffellægger. Landmand Jens Jungersen Åbybro, kigger tilfreds på avlen, hvor der naturligvis er anvendt Dan Gødning placeret samtidig med lægningen.


Gødskningsforslag Kartofler

Forslag

Kg Gødning

Hvordan

N

P

K

S

Spisekartoffel

 

 

160

30

180

20-30

NPKtS 10-2-11-9

1600 kg/ha

Placeret

160

32

176

>30

 

Læggekartoffel

 

Norm

130

25-30

150

15

NPKtS 10-2-11-9

1300 kg/ha

Placeret

130

26

143

>30

 

Industrikartoffel

 

Norm

240

30-35

150

25

Patentkali

600 kg/ha

Bredspredt

 

 

150

 

Dan Gødn. NPKtS  20-3-0-3

1200 kg/ha

Placeret

240

31

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

Typer af Dan Gødning der typisk anvendes til kartofler
NtS 24-6 - Hvor behovet for P og K dækkes af anden gødning f.eks. husdyrgødning.
NPKtS 10-2-11-9 - Fuldgødskning af kartofler uden klor
NPtS 20-3-0-3 med fuldt vandopløseligt P - hvor behovet for K dækkes ind af anden gødning f.eks. patentkali.

Disse gødninger er alle klorfattige
- Med disse klorfattige gødninger mindsker man risikoen for mørkfarvning i spisekartofler og øger stivelsesindholdet i fabrikskartofler. 
- Gødningerne kan placeres eller bredspredes. 
- Den klorfattige 10-2-11-9 passer i sammensætning særdeles godt til fuldgødskning af lægge- og spisekartoffel.

Generelt anbefales det, at gødskning af kartofler altid foretages på baggrund af jordbundsanalyser foretaget på marken.

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk