DK
EN

Gødningsstrategi raps

Raps 

- Vinterraps kan i visse tilfælde fordelagtigt gødskes med 30-40 kg N/ha i efteråret. Anvend Dan Gødning med Agrotain.

- Forårsgødskning af vinterraps kan ske ad en eller to gange fra midt i marts.
- Vinterraps kan i det tidlige forår på grund af afgrødens tynde vokslag være følsom overfor nattefrost umiddelbart efter gødskning. Er vinterrapsen svag kan gødningen med fordel deles.

Vårraps gødskes normalt på samme måde som vårsæd. 

Det bedste til Vinterraps

- Dan Gødning er optimal løsning til vinterrapsen.
- Vinterrapsen skal normalt have gødning forholdsvis tidligt (ved vækststart  i marts).
- Normalt vil man give en NtS-gødning med et højt svovlindhold f.eks. NtS 20-10 Arotain eller NtS 24-6 Agrotain, eller en NPKtS gødning.Følsomme for bladsvidninger
Rapsen er en af de afgrøder, der kan være følsomme overfor bladsvidninger.

Svidninger forebygges ved at undgå udbringning:
- umiddelbart før nattefrost
- i perioder hvor rapsen har tyndt eller slidt vokslag
- på fugtige planter (men gerne i regnvejr)
- med for højt tryk, hold gerne trykket på under 3 bar

Gødskning ved sent såning
Sent sået vinterraps kan i visse situationer have fordel af at få en smule gødning i sensommeren/efteråret. Her anbefaler vi en NtS plus Agrotain eller NPKtS plus Agrotain tildelt samtidig med såningen, eller tildelt ved 2-3 bladstadiet. Vær her opmærksom på at for tidlig tildeling efter såning, kan give spiringsskader, det er derfor vigtigt at vente til 2-3 bladstadiet.

Raps

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk