DK
EN

Gødningsstrategi rug

Vinterrug

Optimer rugdyrkningen

Dan Gødning er ideel til gødskning af vinterrug til både brød og foder.

Hvad enten der skal fuldgødskes med en NPKtS-gødning, eller husdyrgødningen skal suppleres med en NtS-gødning, er der flere gødningstyper.

Til gødskning af vinterrug anbefaler vi normalt, at der gødskes med Dan Gødning ad én gang tidligt. Det skyldes Dan Gødning´s unikke kvælstofsammensætning, der i kombination med Agrotain giver en lang virkningsperiode. Samtidig spares der en overkørsel.

Gødningen gives normalt ved vækststart ultimo marts. Ved todeling kan 2. udbringning ske 15.-25. april. Der gødskes bedst på tørre planter.
VIL man splitgødske gives min. 75% af N mængden tidligt, resten tildeles således 3-5 uger efter. 

Husdyrgødningen gives normalt mindst 14 dage efter tildelingen af Dan Gødning.

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk