DK
EN

Gødningsstrategi vårbyg

Vårsæd 

- Vårsæd gødskes normalt umiddelbart før såning.
- Ved en placering af gødningen samtidig med såning, opnås normalt en gødningsbesparelse på 15-20 kg N, ligesom udbyttet ofte øges med 2-3 hkg/ha. Den mere præcise dosering, det lavere forbrug og den effektive udnyttelse af flydende gødning medfører, at en investering i placeringsudstyr, hurtigt tjenes hjem.Goedningsstrategier
 

Det bedste til vårbyggen

- Dan Gødning er ideel til vårbyg. 
- Det anbefales pga. det højere udbytte, samt den bedre kvælstofudnyttelse, at placere gødningen samtidig med såningen. Ved placering af Dan gødning kan man evt. undlade tilsætning af Agrotain.
- Dan Gødning kan også uddriples/udsprøjtes før såning. Her anbefales tilsætning af Agrotain.


Nyeste forsøg i vårbyg peger i én retning. 
I 2015 startede en ny forsøgsserie ved dansk Landbrugsrådgivning med hhv. placering og udsprøjtning af Dangødning før såning af vårbyg. Formålet er at undersøge, om den velkendte effekt af placering af fast gødning, også gælder for flydende gødning.

Forsøgene er fortsat i 2016 og har omfattet både NS-gødninger og NPK gødninger og er sammenlignet med traditionel fast NS- og NPK-gødning.

Konklusionen af de to års forsøg med Dangødning i vårbyg under forskellige klimatiske forhold er, at placering af Dangødning før såning, er fuldt ud på højde med placering af fast NPK-gødning. Den glædelige nyhed er endvidere, at  uddribling af Dangødning med Agrotain før såning, i de første to års forsøg viser tendens til et højere udbytte i forhold til spredning af fast NPK-gødning umiddelbart før såning.

 

Teorien er, at udsprøjtning af Dangødning med Agrotain, virker ligeså godt som samsåning af udsæd og fast gødning, og så er det væsentligt lettere.

 

2015 Landsforsøg / Seges. (Uddrag af tabel 12 s. 225 i Oversigt over Landsforsøgene 2015).

Før såning

Kg N/ha

Gødningstype

Udbytte hkg kerne /ha

Placeret

80

DG NPKS 15-2-6-2

49,2

Placeret

80

NPK 21-3-10 m/S,Mg,B

42,4

Udsprøjtet

80

DG NPKS 15-2-6-2

44,8

Bredspredt

80

NPK 21-3-10 m/S,Mg,B

42,6

LSD

 

 

4,9

 

2016 Landsforsøg / Seges. (Forsøg 002 Uddrag af tabel 25 s. 232 i Oversigt over Landsforsøgene 2016)

Før såning

Kg N/ha

Gødningstype

Udbytte hkg kerne /ha

Placeret

120

DG NPKS 15-2-6-2

65,8

Placeret

120

NPK 21-3-10 m/S,Mg,B

63,3

Udsprøjtet

120

DG NPKS 15-2-6-2 m/Agrotain

65,6

Bredspredt

120

NPK 21-3-10 m/S,Mg,B

62,0

Placeret

150

DG NPKS 15-2-6-2

70,9

Placeret + bredspredt

120 + 30

NPK 21-3-10 (120 kg N)

NS 27-4 (30 kg N)

65,4

LSD

 

 

4,3

 Udstyr
Udstyr til placeret Dan Gødning er oftest billigere end udstyr til placering af traditionel gødning. Hver enkelt dråbe Dan Gødning indeholder den tiltænkte mængde næringsstof i opløst plantetilgængelig form.

Gødningstanden placeres mellem hver anden sårække, ca. 3 cm. under sådybden. 

Forskellige firmaer har påbygningssæt til placering:
f.eks. http://www.kyndestoft.dk 

 
Påbygningssæt er beregnet til montering på både nye og ældre såsæt. Vælger man den traditionelle metode, er det normalt en fordel at uddriple/udsprøjte gødningen før såning, fælde jorden, og derefter så. Alternativt kan man gødske efter fremspiring, når køresporene kan ses. Det er vigtigt ikke at gødske før fremspiringen er 100%. Vi anbefaler at man anvender Dan Gødning med Agrotain, når gødningen ikke placeres.

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk