DK
EN

Guide til AcidLine

Sammenlign Svovlsyre (96%) med AcidLine
Oplys svovlsyrebehov (96%)
Vælg hvilket AcidLine produkt du vil sammenligne med
Resultat
Svovlsyre (96%)
Tildelt mængde i kg 0
Tildelt mængde i liter 0 0
Heraf svovl i kg 0 0
Heraf kvælstof i kg - 0

Hvis du ønsker at minimere risikoen for fordampning af kvælstof, så det i stedet bliver tilgængeligt for dine afgrøder, bør du forsure gyllen ved at reducere pH. Derfor anbefaler vi, at du tilsætter AcidLine gødninger iht. ovenstående doseringsvejledning.

Vores AcidLine gødninger er produceret specielt til at anvende som tilsætning i gylle. De har en lav pH, udleveres kun i UN godkendte palletanke og skal anvendes på forsvarlig måde. Læs mere om dette i sikkerhedsdatabladene som du finder under vores produktsortiment her.

Du kan vælge at dosere AcidLine gødning i gylletanken eller direkte i gyllen før eller under udbringning. Når du tilsætter AcidLine, udvikles CO2, og gyllen skummer op. Derfor anbefaler vi, at tanken kun er 80 pct. fyldt, ligesom der skal røres grundigt. Der findes forskellige teknologier til dette f.eks. Kyndestoft Acid System.

Formålet med forsuring er altid at nedbringe pH, så kvælstoffet ikke fordamper. Iht. nedenstående figur er kvælstoffordampningen under 10 pct. fra en gylle med en pH under 6,0. Det er på niveau med handelsgødning.

 

Gennemfør en pH måling med en pH-måler i gyllens væskefraktion, så du sikrer dig, at gyllen er tilstrækkeligt forsuret. Når pH er under 6,0 har du opnået optimal forsuring, og det kan ikke betale sig at forsure yderligere.

Læs her regler for anvendelse af Kyndestoft Acid System og AcidLine:

 

Skal man

forsure?

Krav til pH
AcidLine S-16

AcidLine NS

4-16 / 8-16 / 18-8

Vinterafgrøder NEJ * 6,5 * 6,5
Sort jord JA 6,0 6,0
Frø- og fodergræs JA 6,0 5,6

*) Anbefaling, der er ingen krav til pH, hvis gylle udbringes på vinterafgrøder.

Det er tilladt at bruge AcidLine S-16 i alle forsuringsteknologier, men undersøg altid om forsuringsudstyret kan holde til en fortyndet svovlsyre. AcidLine gødninger har en meget lav pH værdi og er derfor meget korrosiv - specielt overfor udstyr / tanke af metal - hvorfor syrefaste pumper skal anvendes.

Forsuret gylle udbragt på sort jord skal nedharves indenfor 24 timer jfr. Husdyrbekendtgørelsen, og det gælder alle forsuringsteknologier.

AcidLine gødninger er klassificeret som farligt godt og skal udleveres og opbevares i UN godkendte palletanke.

Læs mere om, hvordan du anvender AcidLine her.     

 

 

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk