DK
EN

Sikker opbevaring

I nedenstående kan læses mflere detaljer vedr. opbevaring af gødning i forskellige typer tanke.

Hvis svaret på jeres spørgsmål ikke findes nedenfor kan jeres rådgiver eller DanGødning kontaktes for yderligere råd og vejledning.

Generelt om tankopbevaring:
 • Tanke skal placeres i sikker afstand fra vandboringer, kloakafløb eller vandløb.
 • Tankpuder skal ligge nogenlunde i vatter.
 • Tanke kan med fordel placeres i et bassin eller tankgård som ved uheld kan rumme tankens indhold. Kontakt evt. lokal kommune for vejledning og myndighedskrav.
 • Vores flydende gødninger har pH værdier på mellem 6 og 8.
 • Gødningerne er tilsat korrosionshæmmer, hvilket gød dem mindre aggressivie overfor sort stål samt rustfrit stål aisi 316 og 304 er særdeles lav.
 • Brug altid handsker og evt. beskyttelsesbriller ved håndtering af flydende gødning.

Opbevaring i tanke af sort stål:

 • Tankene tømmes helt efter brug
 • Tankene rengøres hyppigt og altid efter gødningssæsonens afslutning.
 • Tomme tanke udluftes
- svejsninger i rustfrit stål er optimalt udført eller behandlet med HF (hydrogenfluorid)
 • Gødningerne er tilsat korrosionshæmmer, hvilket bevirker at aggressiviteten overfor sort stål samt rustfrit stål aisi 316 og 304 er særdeles lav.
 • Ved langtidsopbevaring af gødningerne kan der ske en korrosion af tanken i gødningens overflade (sort stål). Det anbefales derfor at tanke, der skal opbevare gødning fra en sæson til en anden, er coatede. Alternativt kan tankene fyldes helt med Dan Gødning, dette modvirker korrosion.

Opbevaring i tanke af plast eller glasfiber

Plast- og glasfibertanke er relativt lette og kan nemt flytte sig hvis f.eks. tankgården de står i fyldes med regnvand eller hvis den udsættes for kraftig vind.

Sørg derfor at der altid er væske i tanken eller at den er forsvarligt forankret i underlaget.

Tanken bør rengøres efter endt sæson.

Langtidsopbevaring

Ved brug af tanke af rustfrit stål, kan der ske misfarvning af stålet over gødningens overflade, som følge af tilstedeværelsen af ilt.

Tanke fremstillet af aluminium, må som hovedregel ikke bruges til opbevaring af flydende gødning over længere perioder ! Men kan nemt bruges hvis det kun er i gødnings- sæsonen. Rengøring er dog påkrævet efter brug.

Jordarbejde i forbindelse med etablering af tankgård

Vejledning

 1. Muld afrmøles til bæredygtigt, ikke sætningsgivende råjordsplanum.
 2. Herefter opbygges sand/stabilgruspude af ikke frostfølsomt materiale.
 3. Gruspuden komprimeres til 98% standard proctor
 4. Gruspuden afrettes til et vandret planum +/- 5mm, afvigelser må ikke være ensidige.
 5. Bundsikringsgrus skal opfylde kravet til BS i henhold til DS 401
 6. Stabilgrus skal opfylde kravet til SG i henhold til DS 401

Understøtning af silokar i forbindelse med montage af silokar på eks. Betonbelægning/gulv

 1. Belægningsaralet nivelleres ud
 2. Niveauforskelle på >20 mmk udlægges sandpude af brolæggergrus på minimum 40 mm lagtykkelse vandret, tolerance +/- 5 mm
 3. Silokaret hejses ind på sandpuden.
 4. Sandet skrabes fri fra solokaret og der afsluttes med en trekant påstøbning på 10x10 cm af jordfugtigt beton rundt om silokaret til sikring af sandpuden.
 5. Ved niveauforskelle > 20 mm udlægges sandpuden af brolæggergrus på min. 60 mm lagtykkelse.
 6. Sandpuden komprimeres herefter. Tolerance +/- 5 mm.
 7. Solokaret hejses ind på sandpuden. Sandet skrabes fri fra solokaret og der afslutes med en trekant påstøbning på 15x15 cm. Af jordfugtigt beton rundt om silokaret til sikring af sandpuden.
DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk