DK
EN

NS 4-16 - AcidLine

Produktegenskaber
Plantedirektoratnr. AT79
Total N 4,0% Fosfor (P) 0,0%
Amid N 4,0% Kalium (K) 0,0%
Ammonium N 0,0% Svovl (S) 16,1%
Nitrat N 0,0% Natrium (Na) 0,0%
Bor (B) 0,00%
Vægtfylde 1,43 kg/l Frysetemp -10 °C
pH værdi <1
Produktbeskrivelse

Sur NS gødning indeholdende 50 % svovlsyre.

Specielt formuleret til gylle som kræver ekstra forsuring.

Godkendt til forsuring af gylle i Kyndestofts Acid System. Skal gylle udbringes på græsarealer skal pH i gylle nedbringes til 5,6. På sort jord er det tilstrækkeligt at nedbringe pH til 6,0. Udbringer man gylle på vinterafgrøder er der ingen krav  pH men det anbefales at den nedbringes til ca. 6,5.

Et mindre farligt alternativ til forsuring end koncentreret svovlsyre.

Iblandes gyllen før eller under udkørsel.

Bemærk: AcidLine gødninger er klassificeret som farligt gods og udleveres kun i UN-godkendte palletanke.

Acidline gødninger må kun anvendes til gylleforsuring. Må ikke udbringes med sprøjte pga. gødningens meget lave pH.

Download Miljøstyrelsens vejledning til forsuring af gylle

Sikkerhedsdatablad
Produktdatablad
DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk