DK
EN

NS 18-8 - AcidLine

Produktegenskaber
Plantedirektoratnr. AT78
Total N 18,0% Fosfor (P) 0,0%
Amid N 18,0% Kalium (K) 0,0%
Ammonium N 0,0% Svovl (S) 8,0%
Nitrat N 0,0% Natrium (Na) 0,0%
Bor (B) 0,00%
Vægtfylde 1,32 kg/l Frysetemp 0 °C
pH værdi <1
Produktbeskrivelse

Sur NS gødning indeholdende 25 % svovlsyre.

Specielt formuleret til gylle som kræver mindre forsuring og som f.eks. udbrings på arealer som kræver ekstra kvælstof end det som findes i gyllen.

Et mindre farligt alternativ til forsuring end koncentreret svovlsyre.

Godkendt til forsuring af gylle i Kyndestofts Acid System. Skal gylle udbringes på græsarealer skal pH i gylle nedbringes til 5,6. På sort jord er det tilstrækkeligt at nedbringe pH til 6,0. Udbringer man gylle på vinterafgrøder er der ingen krav  pH, men det anbefales at den nedbringes til ca. 6,5.

Iblandes gyllen før eller under udkørsel.

Bemærk: AcidLine gødninger er klassificeret som farligt gods og udleveres kun i UN-godkendte palletanke.

Acidline gødninger må kun anvendes til gylleforsuring. Må ikke udbringes med sprøjte pga. gødningens meget lave pH.

Download Miljøstyrelsens vejledning til forsuring af gylle

Sikkerhedsdatablad
Produktdatablad
DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk