DK
EN

N18 - Agrotain

Produktegenskaber
Plantedirektoratnr. AT84
Total N 18,0% Fosfor (P) 0,0%
Amid N 18,0% Kalium (K) 0,0%
Ammonium N 0,0% Svovl (S) 0,0%
Nitrat N 0,0% Natrium (Na) 0,0%
Bor (B) 0,00%
Vægtfylde 1,10 kg/l Frysetemp 0 °C
pH værdi Neutral
Produktbeskrivelse

Ren amidgødning til bladgødskning af afgrøder som er specielt følsomme overfor svidning; f.eks. majs.

Tilsat ureaseinhibitoren Agrotain som mindsker risikoen for fordampning af kvælstof.

 

Sikkerhedsdatablad
Produktdatablad
Dysekalibrering
Kg. N/ha:
Km/t (Vælg evt. anden hastighed)
Tilsæt vand
DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk