DK
EN

NKtS 20-0-4-4 - Agrotain

Produktegenskaber
Plantedirektoratnr. FA44
Total N 20,0% Fosfor (P) 0,0%
Amid N 18,3% Kalium (K) 4,0%
Ammonium N 1,7% Svovl (S) 3,7%
Nitrat N 0,0% Natrium (Na) 0,0%
Bor (B) 0,00%
Vægtfylde 1,24 kg/l Frysetemp -10 °C
pH værdi Neutral
Produktbeskrivelse

Gødningen, når dit behov er N, K og S. Tilsat den anerkendte ureaseinhibitor Agrotain som mindsker fordampningen fra amidkvælstoffen.

Anvendes typisk i raps, korn og græs mm.

Anvendes ofte som supplement til husdyrgødning.

Til afgrøder med moderat til højt kaliumbehov.

 

Sikkerhedsdatablad
Produktdatablad
Dysekalibrering
Kg. N/ha:
Km/t (Vælg evt. anden hastighed)
Tilsæt vand
DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk