DK
EN

N-32 (UAN)

Produktegenskaber
Plantedirektoratnr. AD69
Total N 31,7% Fosfor (P) 0,0%
Amid N 15,9% Kalium (K) 0,0%
Ammonium N 7,9% Svovl (S) 0,0%
Nitrat N 7,9% Natrium (Na) 0,0%
Bor (B) 0,00%
Vægtfylde 1,32 kg/l Frysetemp 0 °C
pH værdi Neutral
Produktbeskrivelse

UreaAmmoniumNitrat.

Ren kvælstofgødning.

Bør kun anvendes til placering. Ved udbringning oven på jorden risikerer man at en stor del af kvælstoffen fordamper fordi gødningen ikke er tilsat inhibitorer.

Uegnet til vinteropbevaring.

Sikkerhedsdatablad
Produktdatablad
Dysekalibrering
Kg. N/ha:
Km/t (Vælg evt. anden hastighed)
Tilsæt vand
DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk