DK
EN

NPtS 27-3-0-2

Produktegenskaber
Plantedirektoratnr. EB22
Total N 27,0% Fosfor (P) 2,6%
Amid N 12,2% Kalium (K) 0,0%
Ammonium N 8,7% Svovl (S) 1,7%
Nitrat N 6,1% Natrium (Na) 0,0%
Bor (B) 0,00%
Vægtfylde 1,34 kg/l Frysetemp -10 °C
pH værdi Neutral
Produktbeskrivelse

NP gødning formuleret specielt til jorde med lave fosfortal.

Gødningen er tilsat nitrifikationshæmmeren ATS som også virker forsurende.

Da gødningen ikke er tilsat Agrotain anbefales den til placering ifm. såning.   

Sikkerhedsdatablad
Produktdatablad
Dysekalibrering
Kg. N/ha:
Km/t (Vælg evt. anden hastighed)
Tilsæt vand
DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk