DK
EN

AcidLine gødninger

Brug AcidLine fordi: 

  • det er et mindre farligt alternativ end koncentreret svovlsyre

  • forsuring giver mulighed for bedre udnyttelse af kvælstoffet i gyllen

  • du slipper for at skulle ud med gødningssprederen igen, når du fuldgødsker med gylle tilsat AcidLine

Da der atter er kommet stor fokus på forsuring af gylle, der også er blevet et lovkrav, har vi genoptaget produktionen af vores AcidLine gødninger fra starten af 90erne. Dengang som i dag forsurer vi med svovlsyre og tilsætter samtidig kvælstof i form af amid.

Hvis du ønsker at forsure for at dispensere for nedfældning, f.eks. på græsmarker i sommerhalvåret eller på sort jord i efteråret, skal du anvende en teknologi fra Miljøstyrelsens Teknologiliste. På listen finder du flere forsuringsteknologier til hhv. tank- og markforsuring (forsuring under udkørsel).

Er der ikke krav om nedfældning i marken, hvor du udbringer gylle (f.eks. i vinterhvede eller -raps), kan du med fordel alligevel vælge at forsure. SEGES’ forsøg viser, at man opnår 2-3 hkg. større udbytte ved forsuring af gylle udbragt i vinterhvede i foråret ift. slangeudlagt gylle, som ikke er forsuret. 

I nedenstående tabel finder du gældende regler for anvendelse af Kyndestoft Acid System og AcidLine.

 

Skal man

forsure?

Krav til pH
AcidLine S-16

AcidLine NS

4-16 / 8-16 / 18-8

Vinterafgrøder NEJ * 6,5 * 6,5
Sort jord JA 6,0 6,0
Frø- og fodergræs JA 6,0 5,6

*) Anbefaling, der er ingen krav til pH, hvis gylle udbringes på vinterafgrøder.

Det er tilladt at bruge AcidLine S-16 i alle forsuringsteknologier, men undersøg altid om forsuringsudstyret kan holde til en fortyndet svovlsyre. AcidLine gødninger har en meget lav pH værdi og er derfor meget korrosiv - specielt overfor udstyr / tanke af metal - hvorfor syrefaste pumper skal anvendes.

Forsuret gylle udbragt på sort jord skal nedharves indenfor 24 timer jfr. Husdyrbekendtgørelsen, og det gælder alle forsuringsteknologier.

AcidLine gødninger er klassificeret som farligt godt og skal udleveres og opbevares i UN godkendte palletanke.

Læs mere om, hvordan du anvender AcidLine her.

 

 

 

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk