Fordelene ved flydende gødning

Flere fordele i en og samme gødning

Flydende gødning er i forhold til traditionel fast gødning en ny gødningsform, og er den hurtigst voksende gødningsform på verdensplan. Væksten drives af nogle meget klare fordele overfor traditionel fast gødning.  

Præcision

Med flydende gødning opnås spredning af gødningen med 100 pct. præcision på hver enkelt kvadratmeter i marken. Kantspredningen er også 100 % nøjagtig, hvilket er til gavn for udbyttet og dermed økonomien. Næringsstofferne bliver inde på marken, hvor de skal være, og ender ikke i grøften, vandløbet, læhegnet eller på vejen.

Samtidig kan man fuldt ud udnytte moderne præcisionsudstyr til gradueret gødskning. Med gradueret tildeling, opnås en ensartet plantebestand og ens modning, samt en optimal udnyttelse af næringsstofferne

Fleksibilitet

Med flydende gødning er det let at optimere tildelingen af hvert enkelt makronæringsstof. Det betyder for eksempel, at N-behovet kan afdækkes præcist uden samtidig at skulle gå på kompromis med over eller underforsyning af næringsstofferne P, K eller S. Det er et plus for dækningsbidraget og det optimerer samtidig udnyttelsen af næringsstofferne i jorden.

Effektivitet

Flydende gødning kan leveres direkte i marksprøjten, i tanke på vogne eller i gårdtanke, nøjagtigt når det skal bruges. Det vil sige, at der ikke er behov for ekstra håndtering eller lagring af storsække før gødningssæsonen.

100 pct. plantetilgængelige næringsstoffer

I flydende gødning er alle næringsstofferne i vandopløselig form, som er den form som planterne optager gødningen på. Flydende gødning er derfor øjeblikkeligt tilgængelig for planterne ved tildeling. Dette er specielt vigtigt for startgødninger, men gør det også muligt præcist at sikre næringsstofforsyningen til planterne gennem hele vækstsæsonen.

Fosfor er ikke bare fosfor

Fosfor i gødning deklareres som vandopløseligt og citratopløseligt fosfor. Citratopløseligt fosfor skal omdannes i jorden før det er tilgængeligt for planterne. Medmindre jorden har et meget lavt reaktionstal er citratopløseligt fosfor i startgødning derfor ikke direkte tilgængeligt for planterne.

Flydende gødning indeholder ikke citratopløseligt fosfor, men kun 100 pct. vandopløseligt fosfor. Planterne har derfor i flydende gødning hele den tilførte mængde fosfor tilgængelig. Dette er yderligere en fordel med de skærpede fosforreguleringer. De nye P-lofter giver således ofte begrænset plads til fosfor startgødning i for eksempel majs. Derfor er det vigtigt at hele den fosformængde der må tildeles, kan udnyttes 100 % af planterne.

Svovl er heller ikke bare svovl

I handelsgødning anvendes hovedsageligt 3 former for svovl:

  • Svovl som langsomt opløseligt gips. F.eks. i mange faste NS-gødninger.

  • Svovl i sulfatform. F.eks. som svovlsur ammoniak. 

  • Svovl i thiosulfatform. F.eks. som flydende gødning.

Alle tre former er virksomme S-gødninger. S på gipsform skal dog tildeles lang tid i forvejen for, at svovlen vil være fuldt plantetilgængelig. Vær også opmærksom på, at svovlbehovet er ekstra stort efter en regnfuld vinter. Både thiosulfat og sulfat virker hurtigt. Thiosulfat har samtidig en inhiberende virkning på omdannelse af ammonium til nitrat, og viser derfor ofte i forsøg bedre udbytter end svovl i sulfatform.

Klima og Miljø

Flydende gødning behøver ikke en energikrævende granulering og håndtering. Derudover har flydende gødning tilsat Agrotain det laveste tab af N2O blandt alle anvendte gødninger i dansk landbrug og har dermed det klart laveste samlede klimaaftryk.

Der er ikke vindafdrift fra gødningsdyser. Ved anvendelse af flydende gødning tabes der derfor ikke gødning i vandløb, rabatter eller naturarealer. Dette er godt for miljøet og biodiversiteten.

For faglig uddybning: Download PDF