Biogas 8-8-8

Effektiv justering af næringsstoffer i biogasanlæg

Biogas 8-8-8 er et specialprodukt, som er udviklet til optimering af næringsstofsammensætning i biogasanlæg. Produktet er udviklet i samarbejde med førende eksperter på biogasanlæg.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
Total N
Vægtfylde
kg/l
- Amid N
%
Frysetemp.
°C
- Ammonium N
%
pH værdi
- Nitrat N
%