DG NPKtS 13-2-8-3

Effektiv fuldgødskning

Næringsstofsammensætningen med de fire makronæringsstoffer i DG NPKtS 13-2-8-3 gør denne gødning velegnet som fuldgødskning til mange afgrøder.

Gødningen er fremstillet på basis af ammonium-polyfosfat, der øger tilgængeligheden og optagelsen af fosfat sammenlignet med almindelige simple fosforgødninger.

DG-NPKtS indeholder 100 pct. vandopløseligt svovl fra AtS, der sikrer en effektiv optagelse af svovl. AtS virker samtidig som ureaseinhibitor og nitrifikationshæmmer.

Gødningen er ikke velegnet til vinteropbevaring.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
DK63
Total N
13.0
Vægtfylde
1.27 kg/l
- Amid N
6.8%
Frysetemp.
2 °C
- Ammonium N
4.3%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
1.9%
Fosfor (P)
1.6%
Kalium (K)
7.7%
Svovl (S)
2.7%