DG-NtS 18-4

Effektiv NtS gødning til tidlige tildelinger

Kvælstofsammensætning i DG-NtS 18-4, gør denne gødning specielt velegnet til de tidlige tildelinger. I vårsæd kan hele N-mængden tilføres på én gang ved placering/nedharvning af gødningen. I etablerede afgrøder anbefaler vi tildeling af op til 80 kg. N/ha. ad gangen.

Det høje amid-N i DG-NtS 18-4 sikrer jævn kvælstofforsyning til planterne over flere uger. Det sikrer en jævn og passende dannelse af sideskud og bladmasse.

Ammoniumthiosulfat anvendes som svovlkilde. Derved sikres 100 pct. plantetilgængeligt svovl. Samtidig virker AtS også som nitrifikationshæmmer, der sikrer 100 pct. kvælstofudnyttelse.

DG-NtS 18-4 har et N:S forhold på 4,5:1, som passer til de fleste afgrøder. Svovl i DG-NtS 18-4 er 100 pct. vandopløseligt svovl. Efter en vinter med stor udvaskning af svovl, er det specielt vigtigt at planterne er velforsynede med let tilgængeligt svovl, der hurtigt og effektivt optages af planterne. Husk at svovlmangel blokerer kvælstofoptagelsen, hvilket kan resultere i betydelige udbyttetab.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
AU43
Total N
18.0
Vægtfylde
1.17 kg/l
- Amid N
12.6%
Frysetemp.
-5 °C
- Ammonium N
3.5%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
1.8%
Svovl (S)
3.7%
Agrotain DG NmaX