DK
EN

Gødningsstrategi fodergræs

Kvælstof til kløvergræs udlagt i sensommeren.

I kløvergræs, der er anlagt i sensommeren, gælder det især om at bevare en aktiv bestand af kløver til at producere protein i løbet af vækstperioden.

Anbefalingen lyder på i alt:

110 kg kvælstof pr. ha til kløvergræs, der er baseret på alm. rajgræs, dvs. bl. 22 og 35. Mængden er inkl. evt. tilførsel i husdyrgødning. 90 kg kvælstof pr. ha til kløvergræs, der delvis er baseret på rajsvingel, dvs. bl. 45 og 46. mængden er inkl. evt. tilførsel i husdyrgødning.

Større mængder kvælstof til 1. slæt har reduceret andelen af kløver voldsomt, især i blandinger, der delvis er baseret på rajsvingel.

Kvælstof til kløvergræs udlagt i foråret

Tilførsel af aftagende mængde kvælstof gennem vækstperioden i forhold til den forventede vækst af græs er en sikker og traditionel strategi, der bør anvendes under normale forhold til slæt og afgræsning. Da kvælstof i høj grad påvirker kløverens konkurrenceevne, vil den procentiske tilførsel af kvælstof forme vækstprofilen over sæsonen.
Er andelen af kløver lav (015%), kan andelen af kløver ikke sikre et tilstrækkeligt indhold af råprotein i 1. slæt, og der skal ikke satses på udvikling af kløver. Ved en højere andel af kløver kan man med moderate mængder kvælstof og et moderat udbytte i 1. slæt påvirke konkurrencen mellem græs og kløver og dermed styrke andelen af kløver.

Supplerende N samt sikker forsyning med svovl.

Græsmarken har især i foråret behov for svovl. Anvend derfor NtS 24-6 eller 20-10 til sikring af en kontinuerlig tilførsel af svovl, når det grundgødes med husdyrgødning.

Forsuring af gylle med Acidline

for nedfældning, f.eks. på græsmarker i sommerhalvåret eller på sort jord i efteråret, skal du anvende en teknologi fra Hvis du ønsker at forsure for at dispensere Miljøstyrelsens Teknologiliste. På listen finder du flere forsuringsteknologier til hhv. tank- og markforsuring (forsuring under udkørsel).

Læs videre under Acidline.

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk