DG-Leaf N 18

Bladgødning til optimering af udbytte og protein

DG-Leaf N 18 er en ren N-gødning, der er specielt udviklet med et højt indhold af amid-N til anvendelse som bladgødskning. Amid-N optages hurtigere og mere effektivt end nogen anden N-form. Med DG-Leaf N 18 er det dermed muligt meget hurtigt og præcist, at justere på kvælstoftildelingen i alle afgrøder på hvilket som helst tidspunkt af vækstsæsonen. Vinterhvede er således en afgrøde der betaler godt for sen tildeling af DG-Leaf N 18 til optimering af udbytte og kvalitet.

Ved tildeling af bladgødning er det vigtigt, at være opmærksom på, at bladene ikke kan optage mere end 5-10 kg. N/ha. pr. gang. Ved større behov anbefales derfor flere tildelinger med få dages mellemrum. Husk at bladgødskning skal tildeles med fladsprededyser, og kan evt. tilsættes 100-150 liter vand pr. ha. for nemmere dosering.

DG-Leaf N 18 kan blandes med plantebeskyttelsesmidler. Følg altid kemikalieleverandørens anbefalinger ved blanding, og lav en lille blandetest på forhånd i et vandglas.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
AT84
Total N
18.0
Vægtfylde
1.14 kg/l
- Amid N
18.0%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
%