DG-K 11

Når afgrøden har behov for ekstra kalium

DG-K 11 er klorholdig ren K-gødning til optimering af kaliumtilførslen til planterne.

Kalium er et makronæringsstof og vigtigt for mange funktioner i planterne, herunder regulering af saftspændingen og åbning og lukning af læbeceller. Ligeledes er kalium involveret i stivelsesdannelsen i kartofler.

Specielt i afgrøder med stort behov for de andre positivt ladede næringsstoffer; calcium, magnesium og ammonium, er det vigtigt at være opmærksom på, at en god forsyning med disse næringsstoffer kan hæmme optagelsen af kalium. Der opstår derfor i disse afgrøder let et ekstra behov for tilførsel af K i løbet af vækstsæsonen. Tilsvarende gør sig gældende på jorder med højt indhold af calcium og magnesium.

Under disse dyrkningsforhold samt på jorder med lavt kalium indhold er det let og enkelt at supplere med DG-K 11, for at sikre en god kaliumforsyning for afgrøderne.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
CA 10
Total N
Vægtfylde
1.14 kg/l
- Amid N
%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
%
Kalium (K)
11.0%