DG-NPtS 19-7-0-5

Den mest effektive startgødning

DG-NPtS 19-7-0-5 er sammen med DG-NPtS 17-7-0-3 og DG-NPtS 9-13 de mest avancerede og højtforædlede fosforgødninger på det danske marked. Produkterne indeholder 100 pct. vandopløseligt fosfor i form af polyfosfat, der sikrer fuld tilgængelighed af hele den tilførte P-mængde. Dette er specielt vigtigt for, at sikre tilstrækkeligt tilgængeligt P under roddannelsen, samt på ejendomme der er begrænset af fosforreglerne.

De tre gødninger er topscorere i forsøg med startgødning til raps, kartofler og andre vårafgrøder.

Svovlindholdet i DG-NPtS 19-7-0-5 er afstemt efter, at skulle anvendes i kombination med husdyrgødningen. I alle vores svovlholdige gødninger kommer svovl fra ammoniumthiosulfat (AtS). AtS sikrer en hurtig og effektiv forsyning af planterne.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
EA48
Total N
19.0
Vægtfylde
1.36 kg/l
- Amid N
6.1%
Frysetemp.
-5 °C
- Ammonium N
9.8%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
3.0%
Fosfor (P)
6.7%
Svovl (S)
4.7%
DG NmaX