Kvælstof og fosfor via bladene

Vi har i dette forår fået en del henvendelser fra landmænd, som gerne vil ud med ekstra kvælstof til afgrøder som står og piver lidt, og generelt h...

Opbevaring af DanGødning

Vi modtager hvert år på denne tid af året mange spørgsmål omkring langtidsopbevaring af DanGødning. Når vi taler langtidsopbevaring, er det vigtigt...

Forskellige former for kvælstof i bladgødskning

Der er stor interesse for bladgødskning og vi modtager i øjeblikket mange spørgsmål omkring anvendelsen af de forskellige bladgødningstyper. Den hu...

Forsuring af gylle

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye bekendtgørelse om anvendelse af husdyrgødning (Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen) med ikrafttrædelse pr...

Husk svovl ved sene tildelinger af kvælstof

I ”de gode gamle dage” sørgede industriel forurening for et årligt nedfald fra atmosfæren på 40 kg svovl pr. ha. Dermed var afgrødernes behov for s...