DG-NmaX

Forøg kvælstofudnyttelsen

DG-NmaX er en ureaseinhibitor, som forhindrer fordampning af ammoniak ved omdannelse af amid-N til ammonium-N. Aktivstoffet i DG-NmaX er N-(n-butyl) thiophosphortriamid forkortet til NBPT. NPBT er en meget kendt og afprøvet inhibitor, som effektivt forhindrer ammoniakfordampning og forøger kvælstofudnyttelsen.

DG-NmaX tilsættes den flydende gødning umiddelbart inden udbringning.

Tilsættes når tanken er fyldt halvt op.

Dosering kan aflæses på dunken eller beregnes på vores app, DG-EXACT.

DG-NmaX bestilles og leveres sammen med vores gødning.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
Total N
Vægtfylde
1.15 kg/l
- Amid N
%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
%
DG NmaX