DG-NtS 30-2

Højkoncentreret NS gødning

DG-NtS 30-2 er en gødning med et meget højt N-indhold. Den velafbalancerede kvælstofsammensætning med alle tre N-former minimerer risiko for udvaskning og giver samtidig en balanceret kvælstofvirkning over flere uger. Derved undgås risiko for kraftig buskning og dannelse af for stor bladmasse tidligt i vækstsæsonen. Af samme grund kan DG-NtS 30-2 tildeles tidligere end man vil gøre med en fast gødning.

DG-NtS 30-2 er den ideelle gødning til vintersæd. For at sikre en jævn forsyning af næringsstoffer igennem vækstsæsonen anbefales delt gødskning med op til 110 kg. N/ha. pr. tildeling.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
AT 48
Total N
30.0
Vægtfylde
1.31 kg/l
- Amid N
14.6%
Frysetemp.
-10 °C
- Ammonium N
8.1%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
7.3%
Svovl (S)
1.7%
DG NmaX