DG-Leaf N 32

DG-Leaf N 32 som bladgødskning

DG-Leaf N 32 er en del af DanGødning’s sortiment indenfor flydende bladgødninger, og indeholder kvælstof på både amid-, ammonium- og nitratform. Amid N optages lynhurtigt af bladene indenfor 1-2 døgn. Ammonium- og Nitrat N optages ikke lige så hurtigt og effektivt. Der går mellem 2-5 døgn.

DanGødning A/S anbefaler en dosering på 5-10 kg N pr. ha. Dels af hensyn til, at planterne generelt ikke kan optage en større mængde ad gangen og dels på grund af, at der ikke bør udbringes større mængder, når der benyttes almindelige dyser og ikke gødningsdyser.

DG-Leaf N 32 kan i mange tilfælde blandes med plantebeskyttelsesmidler. Følg altid kemikalieleverandørens anbefalinger ved blanding, og lav evt. en lille blandetest på forhånd.

Ifølge Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning, skal der ved bladgødskning tilsættes et spredeklæbemiddel ved udbringning. På de arealer hvor der bladgødskes, må der højst tildeles 20 kg amid N (urea N) pr. ha. hver tredje dag.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
AD 69
Total N
32.0
Vægtfylde
1.32 kg/l
- Amid N
16.0%
Frysetemp.
-10 °C
- Ammonium N
8.0%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
8.0%