DG-Leaf N 32

DG-Leaf N 32 som bladgødskning

DG-Leaf N 32 er en del af DanGødning’s sortiment indenfor flydende bladgødninger, og indeholder kvælstof på både amid-, ammonium- og nitratform. Amid N optages lynhurtigt og skånsomt gennem bladene indenfor 1-2 døgn. Ammonium- og Nitrat N optages ikke lige så hurtigt og effektivt, der går mellem 2-5 døgn.

DanGødning A/S anbefaler en dosering på 5-10 kg. N pr. ha. Dels af hensyn til, at planterne generelt ikke kan optage en større mængde ad gangen og dels på grund af, at der ikke bør udbringes større mængder, når der benyttes almindelige dyser og ikke gødningsdyser.

Følg altid kemikalieleverandørens anbefalinger ved blanding med plantebeskyttelsesmidler og foretag evt. en blandetest i et glas.

Ifølge Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning, skal der ved bladgødskning tilsættes et spredeklæbemiddel ved udbringning. På de arealer hvor der bladgødskes, må der højst tildeles 20 kg. amid N (urea N) pr. ha. hver tredje dag.

Produktegenskaber

Plantedirektoratnr.
AD 69
Total N
32.0
Vægtfylde
1.32 kg/l
- Amid N
16.0%
Frysetemp.
0 °C
- Ammonium N
8.0%
pH værdi
Neutral
- Nitrat N
8.0%