DK
EN

Gødningsstrategi vårbyg

Nyeste forsøg i vårbyg peger kun i én retning. 
Tre års forsøg dansk Landbrugsrådgivning med hhv. placering og udsprøjtning af Dangødning før såning af vårbyg dokumenterer, at den velkendte effekt af placering af fast gødning, også gælder for Dangødning.

Goedningsstrategier

Forsøgene er fortsat i 2016 og 2017 og har omfattet både NS-gødninger og NPK gødninger og er sammenlignet med traditionel fast NS- og NPK-gødning.

Konklusionen af de tre års forsøg med Dangødning i vårbyg under forskellige klimatiske forhold er, at placering af Dangødning før såning, er fuldt ud på højde med placering af fast NPK-gødning. Den glædelige nyhed er endvidere, at  uddribling af Dangødning med Agrotain før såning, i de tre års forsøg viser tendens til et højere udbytte i forhold til spredning af fast NPK-gødning umiddelbart før såning.

Teorien er, at uddripling af Dangødning med Agrotain ved såning virker ligeså godt som samsåning af udsæd og fast gødning, og så er det væsentligt lettere.

2016 Landsforsøg / Seges (Oversigt over Landsforsøgene; forsøg 002 med uddrag af tabel 25 s. 232 i 2016 samt tabel 25 s. 222 i 2017).

Før såning

Kg N/ha

Gødningstype

Udbytte hkg kerne /ha

 

 

 

2016

2017

Placeret

120

DG NPKS 15-2-6-2

65,8

64,9

Placeret

120

NPK 21-3-10 m/S,Mg,B

63,3

64,3

Udsprøjtet

120

DG NPKS 15-2-6-2 m/Agrotain

65,6

62,7

Bredspredt

120

NPK 21-3-10 m/S,Mg,B

62,0

61,9

Placeret

150

DG NPKS 15-2-6-2

70,9

65,4

Placeret + bredspredt

120 + 30

NPK 21-3-10 (120 kg N)

NS 27-4 (30 kg N)

65,4

Ej testet i 2017

LSD

 

 

4,3

2,3

 

Marksprøjte eller udstyr til placering ved såning

Vælger man den traditionelle metode med marksprøjten, er det normalt en fordel at uddriple/udsprøjte gødningen før såning. Alternativt kan man f.eks. på sandjord, hvor gylle er placeret ved såning, gødske på stadie 20, når køresporene kan ses. Det er vigtigt ikke at gødske før fremspiringen er 100%. Vi anbefaler, at man anvender Dan Gødning med Agrotain, når gødningen ikke placeres eller nedharves.

- Ved placering af gødningen samtidig med såning, opnås normalt en gødningsbesparelse på 10-15 kg N, ligesom udbyttet ofte øges med 2-3 hkg/ha.

Den mere præcise dosering, det lavere forbrug og den effektive udnyttelse af flydende gødning medfører, at en investering i placeringsudstyr, hurtigt tjenes hjem. Udstyr til placeret Dan Gødning er oftest billigere end udstyr til placering af traditionel gødning. Hver enkelt dråbe Dan Gødning indeholder den tiltænkte mængde næringsstof i opløst plantetilgængelig form.

Gødningstanden placeres mellem hver anden sårække, ca. 3 cm. under sådybden. 

Forskellige firmaer har påbygningssæt til montering på både nye og ældre såsæt. 

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk