DK
EN

S 16 - AcidLine

Produktegenskaber
Plantedirektoratnr. JD10
Total N 0,0% Fosfor (P) 0,0%
Amid N 0,0% Kalium (K) 0,0%
Ammonium N 0,0% Svovl (S) 16,2%
Nitrat N 0,0% Natrium (Na) 0,0%
Bor (B) 0,00%
Vægtfylde 1,39 kg/l Frysetemp -15 °C
pH værdi <1
Produktbeskrivelse

Sur svovlgødning som kan anvendes til at forsure gylle. Indeholder 50 % svovlsyre.

Denne gødning er godkendt til forsuring i Kyndestofts forsuringsløsning (Acid System) som er optaget på Teknologilisten som godkendt teknologi til forsuring af gylle udbragt på sort jord eller græsmarker. pH i gylle skal nedbringes til 6,0 for at overholde krav. Udbringes gyllen efterfølgende på vinterhvede eller raps er der ingen krav til pH, men det anbefales at den nedbringes til ca. pH 6,5. Bemærk: AcidLine er klassificeret som farligt gods.

For alle Acidline gødninger gælder at de kun må anvendes til gylleforsuring. Må ikke udbringes med sprøjte pga. gødningens meget lave pH. Download Miljøstyrelsens vejledning til forsuring af gylle

Sikkerhedsdatablad
Produktdatablad
DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk