DK
EN

NtS 20-10 - Agrotain

Produktegenskaber
Plantedirektoratnr. AG62
Total N 20,0% Fosfor (P) 0,0%
Amid N 9,0% Kalium (K) 0,0%
Ammonium N 7,9% Svovl (S) 9,7%
Nitrat N 3,1% Natrium (Na) 0,0%
Bor (B) 0,00%
Vægtfylde 1,27 kg/l Frysetemp -10 °C
pH værdi Neutral
Produktbeskrivelse

NS-gødning med ekstra sikring mod N-tab. Ud over den traditionelle ammoniumthiosulfat er gødningen også tilsat Agrotain, som er en anerkendt ureaseinhibitor der mindsker fordampningen fra amidkvælstoffen.

Den perfekte gødning til raps.

Ekstra højt svovlindhold.

Sikkerhedsdatablad
Produktdatablad
Dysekalibrering
Kg. N/ha:
Km/t (Vælg evt. anden hastighed)
Tilsæt vand
DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk