DK
EN

NPKtS 15-2-6-2 - Agrotain

Produktegenskaber
Plantedirektoratnr. DG07
Total N 15,0% Fosfor (P) 1,6%
Amid N 11,7% Kalium (K) 6,0%
Ammonium N 2,7% Svovl (S) 1,7%
Nitrat N 0,6% Natrium (Na) 0,0%
Bor (B) 0,00%
Vægtfylde 1,23 kg/l Frysetemp -10 °C
pH værdi Neutral
Produktbeskrivelse

NPK gødning tilsat den anerkendte ureaseinhibitor Agrotain som mindsker fordampning fra amidkvælstoffen.

Kan anvendes i alle afgrøder som tolererer klor.

Sikkerhedsdatablad
Produktdatablad
Dysekalibrering
Kg. N/ha:
Km/t (Vælg evt. anden hastighed)
Tilsæt vand
DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk