DK
EN

NtS 17-17 - Agrotain

Produktegenskaber
Plantedirektoratnr. AT77
Total N 17,0% Fosfor (P) 0,0%
Amid N 5,9% Kalium (K) 0,0%
Ammonium N 9,2% Svovl (S) 16,6%
Nitrat N 1,9% Natrium (Na) 0,0%
Bor (B) 0,00%
Vægtfylde 1,28 kg/l Frysetemp -10 °C
pH værdi Neutral
Produktbeskrivelse

Startgødning til vinterraps med ekstra svovl og tilsat den anerkendte ureaseinhibitor Agrotain som mindsker fordampning fra amidkvælstoffen.

Formuleret specielt til vinterraps som også tilføres husdyrgødning eller Novogro.

 

Sikkerhedsdatablad
Produktdatablad
Dysekalibrering
Kg. N/ha:
Km/t (Vælg evt. anden hastighed)
Tilsæt vand
DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk