DK
EN

NtS 20-4 Agrotain

Produktegenskaber
Plantedirektoratnr. AU37
Total N 20,0% Fosfor (P) 0,0%
Amid N 18,5% Kalium (K) 0,0%
Ammonium N 1,5% Svovl (S) 3,6%
Nitrat N 0,0% Natrium (Na) 0,0%
Bor (B) 0,00%
Vægtfylde 1,15 kg/l Frysetemp 0 °C
pH værdi Neutral
Produktbeskrivelse

NtS 20-4 Agrotain

 

NS gødning tilsat ammoniumthiosulfat – anvendes med Agrotain

 

Gødningen når behovet er kvælstof og svovl. Ideel som tidlig gødskning i vinterhvede, vinterraps og vinterbyg, men derudover generelt velegnet til alle afgrøder.

Sikkerhedsdatablad
Produktdatablad
Dysekalibrering
Kg. N/ha:
Km/t (Vælg evt. anden hastighed)
Tilsæt vand
DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk