DK
EN

DG - NS 8-17 m/Se

DG - NS 8-17 m Selen 0,33% - Organisk Selen til dyr

Sikkerhedsdatablad

DG-NS 8-17 m Selen indeholder Selen i Natriumselenat- form, som i forsøg har vist den mest effektive optagelse af Selen i planter.

Selen er ikke et plantenæringsstof, men derimod vigtigt for dyr og mennesker, hvor selen indgår i aminosyrerne methionin og cystein.

Hos kvæg fremmer selen sundheden i besætningen, og øger produktion og mælk og kød. Selen har tillige en gavnlig effekt på reproduktionen og øgning af immunforsvaret. Mangel på selen menes tilsvarende at medvirke til yverproblemer og tilbageholdt efterbyrd. Selen mangel kan ligeledes føre til dødfødte eller svagelige kalve.

Selen niveauet i danske jorder er lavt, og da en stor del af selen i jorden samtidig bindes i planteutilgængelig form, er tilførsel som bladgødskning en ideel form for berigelse af foderet med selen. Især græs har god respons på selen gødskning ved at øge afgrødens indhold af let fordøjeligt organisk selen.

Er selen indholdet i jorden lavt, anbefales tildeling af selengødning ved første og andet slæt, for at opnå optimalt selen niveau i græsset. Normalt er græssets indhold af selen lavest midt på sommeren, derfor er det vigtigt at græsset er velforsynet med selen på dette tidspunkt.

Ved tildeling er det vigtigt ikke at overskride doseringsvejledningen

Selenindhold i græs ppb selen pr. kg tørstof

Gødskning

Ingen selen

10 g pr ha

  1. slæt

9-110

160-180

  1. slæt

110-114

260-640

Landsforsøgene 1999

 

Gødningen kan iblandes anden flydende DanGødning, eller udbringes iblandet vand. 
Selen

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk