DK
EN

NtS 30-2

Produktegenskaber
Plantedirektoratnr. AT48
Total N 30,0% Fosfor (P) 0,0%
Amid N 14,6% Kalium (K) 0,0%
Ammonium N 8,1% Svovl (S) 1,7%
Nitrat N 7,3% Natrium (Na) 0,0%
Bor (B) 0,00%
Vægtfylde 1,31 kg/l Frysetemp -5 °C
pH værdi Neutral
Produktbeskrivelse

NS gødning tilsat ammoniumthiosulfat.

Gødningen, når dit behov er kvælstof og svovl.

Den høje kvælstofkoncentration gør at gødningen ikke egner sig til vinteropbevaring.

Anbefales til placering, da man ved udbringning oven på jorden risikerer fordampning af kvælstof.

Sikkerhedsdatablad
Produktdatablad
Dysekalibrering
Kg. N/ha:
Km/t (Vælg evt. anden hastighed)
Tilsæt vand
DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk