DK
EN

NP 11-16

Produktegenskaber
Plantedirektoratnr. EF12
Total N 11,0% Fosfor (P) 16,0%
Amid N 0,0% Kalium (K) 0,0%
Ammonium N 11,0% Svovl (S) 0,0%
Nitrat N 0,0% Natrium (Na) 0,0%
Bor (B) 0,00%
Vægtfylde 1,44 kg/l Frysetemp 0 °C
pH værdi Neutral
Produktbeskrivelse

100 pct. vandopløseligt og direkte plantetilgængeligt fosfor i DG NP 11-16

 

DanGødnings fosfor gødninger adskiller sig fra andre fosforgødninger på markedet, ved at hele fosfor mængden findes i 100 pct. vandløselig form.

Planter optager fosfor som PO4, uanset hvilken gødningstype der anvendes. Andre fosforgødninger indeholder imidlertid kun en del af fosforet som vandopløseligt PO4, mens resten kræver en langsom omdannelse i jorden, før det bliver tilgængeligt for planterne. Da fosfor er afgørende for rodudviklingen, er vandopløselighed specielt kritisk, da en præcis fosfortilførsel er vigtig indenfor en kort tidsperiode.

Teknisk opnås 100 pct. vandopløselighed i DanGødnings produkter ved at anvende polyfosfat, som er en sammenkædning af PO4 molekyler ved hjælp af ammonium-N. PO4 molekylerne frigøres jævnt fra polyfosfatkæden, og da ammonium-N samtidig virker som en aktiv forstærker af fosfor-optagelsen, opnås en sikker og jævn fosfor tilførsel under den kritiske rodudvikling.

DG NP 11-16 som har et højt P indhold er derved specielt egnet til:

  • Højværdiafgrøder, hvor kvalitet og ensartethed af afgrøden er vigtig.
  • Landbrug hvor anvendelsen af P er begrænset af fosfor reguleringer.
  • Landbrug med lave fosfortal
Sikkerhedsdatablad
Produktdatablad
Dysekalibrering
Kg. N/ha:
Km/t (Vælg evt. anden hastighed)
Tilsæt vand
DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk