DK
EN

NtS 20-10

Produktegenskaber
Plantedirektoratnr. AG62
Total N 20,0% Fosfor (P) 0,0%
Amid N 9,0% Kalium (K) 0,0%
Ammonium N 7,9% Svovl (S) 9,7%
Nitrat N 3,1% Natrium (Na) 0,0%
Bor (B) 0,00%
Vægtfylde 1,27 kg/l Frysetemp -10 °C
pH værdi Neutral
Produktbeskrivelse

NS gødning tilsat ammoniumthiosulfat.

Gødningen, når dit behov er kvælstof og ekstra svovl.

Anvendes typisk i raps hvor svovlbehovet er stort, samt hvor gødningen anvendes som supplement til husdyrgødning

Alternativ til "svovlsur ammoniak" pga. det forholdsvis høje indhold af ammonium-kvælstof og svovl.

Sikkerhedsdatablad
Produktdatablad
Dysekalibrering
Kg. N/ha:
Km/t (Vælg evt. anden hastighed)
Tilsæt vand
DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk