DK
EN

Gødningstanke

Hvis du vil have succes med flydende gødning, er det altafgørende at have den rigtige tankløsning. Vi sælger forskellige tanke i hhv. plast og glasfiber, og fælles for dem alle er, at de igennem flere år er blevet afprøvet til flydende gødning.

Anskaffer du dig en brugt tank, skal du være opmærksom på, hvilket materiale tanken er lavet af. Læs mere om opbevaring af gødning i ståltanke, etablering af tankgårde osv. under sikker opbevaring.


Et par gode råd om tankopbevaring:
  • Husk at rengøre tanken en gang om året, så urenheder ikke hober sig op i tanken

  • Placer tanken i sikker afstand fra vandboringer, kloakafløb og vandløb og på et fast underlag (cement)

  • Placer med fordel tanken i et bassin eller tankgård, der ved evt. uheld kan rumme tankens indhold

  • Kontakt evt. din kommune for vejledning og myndighedskrav, inden du etablerer et tankanlæg og vær opmærksom på, at der er forskel på midlertidig og permanent opbevaring

  • Tøm tanken, når sæsonen er slut, og opbevar evt. en mindre rest i palletank

  • Brug altid handsker og evt. beskyttelsesbriller ved håndtering af flydende gødning

  • I vores produktsortiment finder du sikkerhedsdatablade med flere detaljer om forholdsregler, du bør være opmærksom på i forbindelse med håndteringen af flydende gødninger    

 

DanGødning A/S · Møllebugtvej 9 · DK-7000 Fredericia · Administration tlf: 76201480 · Produktion tlf: 75911933 · email: info@dangodning.dk