Roer

Fosfor sikrer hurtig og sikker fremspiring.


Det er vigtigt, at roer er velforsynet med næringsstoffer i den tidlige vækst, så roerne kan vokse hurtigt og lukker rækkerne i slutningen af juni. Ved at placere gødningen ved såning af roerne, opnås den bedste effektivitet af gødningen og forbedrer udbyttet. Den optimale placering af gødninger er 5 cm under og 5 cm ved siden af frøet.
DG-NPtS 27-3-0-2 sikrer tilførsel af vandopløselig fosfor som er essentiel for hurtig fremspiring of roddannelse. Det høje kvælstofindhold sikrer en høj kapacitet som er vigtig i en travl sæson. Svovlkilden er ammoniumthiosulfat (AtS) som er en sikker og hurtig svovlkilde med nitrifikationshæmmende effekt.
Ønsker man at tilføre natrium og bor, kan man i stedet vælge DG-NtS 18-2 m. Na og B.