Roer

Natrium og Bor er vigtige for udbyttet i roer


Roer er en af de få afgrøder, der har behov for natrium som plantenæringsstof. Derudover er bor meget vigtigt for udbytte og kvaliteten i roer. Vi anbefaler DG-NtS 18-2 m/Na, B som en effektiv gødning til dækning af behovet for N, S, B og Na i roer. Det er vigtigt, at roer er velforsynet med næringsstoffer i den tidlige vækst, så roerne kan vokse hurtigt og lukker rækkerne i slutningen af juni. Ved at placere gødningen ved såning af roerne, opnås den bedste effektivitet af gødningen og forbedrer udbyttet. Den optimale placering af gødninger er 5 cm under og 5 cm ved siden af frøet.