Spørgsmål og svar

Svar på nogle spørgsmål, vi ofte modtager omkring anvendelse af flydende gødning

Skal der tilsættes vand til DanGødning's produkter? Alle vores gødninger er klar til brug og behøver ikke tilsætning af vand. Hvis man dog af forskellige årsager ønsker at tilsætte vand, kan det naturligvis gøres uden problemer.

Er der iblandet ureaseinhibitor i gødningen fra fabrikken? Nej, Inhibitorerne Agrotain og DG-NmaX leveres altid separat i dunke sammen med gødningen. Hvis inhibitoren er opblandet i gødningen på forhånd, vil den tabe en del af effekten efter nogle ugers opbevaring, derfor skal den tilsættes samtidig med udbringning.

Optages flydende gødning gennem bladene eller rødderne? Den naturlige måde for planterne at optage næringsstoffer, er gennem rødderne. Når vi taler større mængder gødning, skal man derfor altid sørge for, primært at gøde på jorden og ikke på planterne. Det vil sige, anvendelse af gødningsdyser med store dråber eller dyseslanger, der går ned i afgrøden.

Hvad sker der så med den gødning der afsættes på bladene? Denne gødning optages igennem bladene. Optagelsen sker hurtigt, og da planterne kun kan optage mindre mængder gødning gennem bladene, vil en for stor mængde afsat på bladene kunne stresse planterne med gulfarvning til følge.

Kan man anvende DanGødning som bladgødskning? DanGødning har udviklet produkter, der er specielt velegnede til bladgødskning. Når der foretages bladgødskning skal man altid huske, at bladene kun kan optage maksimalt 5-10 kg. næringsstof/ha. på én gang. Hvis man ønsker at tildele større mængder, skal der derfor tildeles ad flere gange. Husk også, at man ved bladgødskning skal sørge for at anvende normale fladsprededyser.

Kan man anvende DanGødning's svovlholdige produkter til at sænke pH, ligesom man kan med Svovlsur Ammoniak? Ja, DanGødning's svovlholdige produkter virker forsurende ligesom andre svovlholdig gødninger. Hvis man ønsker at opnå en forsurende effekt i en etableret afgrøde, bør man imidlertid ikke tildele mere end 30 kg. S på én gang, da en større mængde kan give planterne en chok virkning med gulfarvning til følge.

Fordamper gødningen i varmt og blæsende vejr? Alle kvælstofformer, også fast gødning, kan tabes ved enzymatisk omdannelse til luftformigt kvælstof eller ved udvaskning. Ved udbringning på jorden ved høje temperaturer kan der tabes en lille del amidkvælstof til luften. Dette undgås når der tilsættes Agrotain. 

Kan DanGødning's produkter blandes indbyrdes? Alle N- og NtS typer kan blandes indbyrdes. For P og K-holdige typer er det ikke altid muligt at blande. Vi anbefaler derfor, at lave en lille prøveblanding på forhånd i en spand eller et glas, da store temperaturforskelle, ændringer i pH, koncentration eller meget lave temperaturer kan give bundfald eller krystaldannelse.

For yderligere spørgsmål står vores medarbejdere altid til rådighed på telefon eller mail.