DanGødning og præcisionsjordbrug

Flydende gødning er eminent til præcision

Præcision dækker over flere emner når det drejer sig om gødskning:

  • Præcis fordeling ind over hele marken i fuld spredebredde

  • Præcis spredning ud til veje, læhegn, skel, vandløb, kiler osv.

  • Præcis tildeling af næringsstoffer - ikke for meget - ikke for lidt

  • Præcis graduering i forhold til tildelingskort

  • Præcis timing i forhold til gødningsprodukt

En marksprøjte er det mest præcise stykke værktøj til at fordele gødning. Den flydende gødning bliver spredt helt ens i hele spredebredden over hele marken. Og den er suveræn i kiler og til kant.

Man behøver ikke bekymre sig om de spredefejl (variationskoefficienten) der er ved udbringning med en gødningsspreder, som i marken er meget svær at få under 15% og som medfører et udbyttetab på mindst 1 hkg/ha. Her er ikke medregnet tab ud til skel og i kiler.
(kilde: Forskningscenter Bygholm - i dag Teknologisk Institut)

Det store produktsortiment fra DanGødning sikrer, at det er muligt at finde en løsning, så man rammer næringsstofbehovet præcist. Og JUST IN TIME princippet gør, at man kan vente helt hen til levering i foråret, før man f.eks. vælger sit svovl indhold.

Marksprøjten er ligeledes unik når det kommer til graduering ud fra tildelingskort. Kortene kan være udarbejdet fra udbyttekort, jordbundsanalyser, erfaringer, satellitkort som viser biomasse fra efterår og forår, osv.

90-100% af kvælstoffet i DanGødning skal udbringes med gødningsdyser i det tidlige forår. Sen tildeling/justering af N skal foregå som bladgødskning med almindelige dyser.