Præcisionsteknologi og gradueret gødningstildeling

Præcision og gradueret gødningstildeling øger det samlede økonomiske udbytte i marken

Ifølge Danmarks Statistik steg andelen af landbrug, der bruger præcisionsteknologi, fra 28 pct. i 2019 til 35 pct. i 2020, Væksten skyldes især sektionsstyring af marksprøjter og andet udstyr, som steg fra 14 pct. til 21 pct. De 35 pct. af landmændene, der bruger præcisionsteknologi dækker samlet 70 pct. af landbrugsarealet.

Traditionel fast gødning har en række naturlige fysiske begrænsninger når det gælder anvendelsen af præcisionsteknologi. Flydende gødning har ikke disse begrænsninger og giver mulighed for præcisionsgødskning hvor marksprøjtens indstillinger sikrer mod overlap i kiler, at køresporene ikke gødes, samt at der tildeles præcist helt til markskel og uden gødningsafsætning til naboarealet.

Udover at benytte præcisionstildeling giver flydende gødning også mulighed for at udnytte det fulde potentiale ved gradueret gødskning. Dette er vigtigt for optimeringen af den samlede gødningsmængde på ejendommen og derved også for det økonomiske udbytte i planteavlen. Gradueret gødningstildeling optimerer således N-udnyttelsen og minimerer således også tabet af N fra marken.

Teknologien med GPS-styring af traktor, marksprøjter med enkeltdyseafblænding og samtidig anvendelse af gødningskort, gør det økonomisk effektivt, at tildele gødningen gradueret. Gødningskort gør det muligt at se, hvilke dele af marken der har et højere eller lavere gødningsbehov. Ved at graduere tildelingen af N, øges det totale udbytte i marken samtidig med, at man reducerer forekomst af uens modning, forskel i afgrødekvalitet samt risiko for lejesæd.

DanGødning og Datalogisk samarbejder omkring styringsværktøjer og Datalogisk udarbejder markkort til anvendelse ved gradueret gødskning.