Opbevaring

Hvad bør man være opmærksom på ved opbevaring af DanGødning?

Kvalitet

Når man opbevarer flydende gødning bør man være opmærksom på, at produkterne ved lave temperaturer kan "fryse" eller danne bundfald.

 • Frysning: Ved lave temperaturer, typisk under 0 grader eller ved underafkøling, kan N- og NtS typer danne is. Isen vil typisk ligne "Slush-Ice" og består af lange nåleformede iskrystaller. Krystallerne opløses igen når temperaturen stiger, og der sker ikke nogen ændring af produkterne kemisk, ligesom der heller ikke tabes næringsstoffer. Denne form for frysning er derfor normalt ikke noget problem ved opbevaring af gødningen. De enkelte gødningers tendens til frysning kan ses på vores produktdatablade.

 • Udfældning: Gødninger der indeholder P og K kan danne udfældninger ved lave temperaturer. Sådanne udfældninger kan kun opløses igen ved høje temperaturer og skal derfor undgås. P og K gødninger kan derfor ikke vinteropbevares.

Opbevaring

Flydende gødning kan ikke brænde eller udvikle dampe og gasarter, og er således meget sikre produkter at håndtere og opbevare. Fokus er derfor på risiko for spild, hvor det vigtigste omkring opbevaring er, at tanke og ventiler er i velholdt stand, og tankene står på stabilt underlag, så der ikke forekommer spild under lagring, fyldning og tømning. Ved håndtering af flydende gødning er det vigtigt, at være opmærksom på, at vægtfylden er højere end vand. Tankene skal derfor kunne klare den større vægt. Det er også vigtigt, at være opmærksom på vægtfylden når tankene fyldes, så man ikke pludselig står i en situation, hvor der ikke er plads nok i tanken.

Generelt om tankopbevaring

 • Tanke skal placeres i sikker afstand fra vandboringer, kloakafløb eller vandløb.

 • Ved anvendelse af tankpuder, skal de ligge nogenlunde vandret på et jævnt underlag.

 • Ved større permanente anlæg kan tanke placeres i et bassin eller tankgård, som ved uheld kan rumme tankens indhold. Kontakt evt. lokal kommune for vejledning og myndighedskrav.

 • Gødningerne er tilsat korrosionshæmmer, hvilket gør dem mindre aggressive overfor sort stål, og rustfrit stål (AISI 316 og 304) er særdeles lav.

 • Tanke fremstillet af aluminium, må som hovedregel ikke bruges til opbevaring af flydende gødning over længere perioder, men kan nemt bruges, hvis det kun er i gødningssæsonen. Tømning og rengøring er dog påkrævet efter brug.

 • Brug altid handsker og evt. beskyttelsesbriller ved håndtering af flydende gødning.

 • Tankene tømmes og rengøres efter brug og altid efter gødningssæsonens afslutning.

 • Tomme tanke udluftes
 og svejsninger, tankoverflade og pakninger efterses.

 • Ved langtidsopbevaring af gødning i tanke af sort stål, kan der ske en korrosion af tanken i gødningens overflade. Det anbefales derfor at tanke, der skal opbevare gødning fra en sæson til en anden, er coatede indvendigt. Alternativt kan tankene fyldes helt med DanGødning, dette modvirker korrosion.

 • Plast- og glasfibertanke er relativt lette og kan nemt flytte sig, hvis der står vand omkring tankene eller hvis de udsættes for kraftig vind. Sørg derfor for, at der altid er væske i tankene eller at de er forsvarligt forankret i underlaget.

Se under "Produkter" DanGødning's sortiment af tanke, der er specielt fremstillet med henblik på opbevaring af gødning. For yderligere spørgsmål står vi altid til rådighed med råd og vejledning.