Klima og Miljø

Klimapåvirkning

Flydende gødning behøver ikke en energikrævende granulering og håndtering. Derudover indeholder flydende gødning amidkvælstof, som kræver en ringe energimængde ved produktionen. Flydende gødning har derfor ved produktionen en lavere klimapåvirkning end andre gødningsformer på det danske marked.

Ved anvendelse af gødning i marken er klimapåvirkningen relateret til mulig frigørelse af N2O. Dette har været undersøgt i forsøg i Storbritannien (Defra Project NT2605 (CSA 6579) Smith; Dobbie; Thorman & Yamulki). Forsøgene er udført på 3 lokaliteter i 2004 og 2005. Resultaterne er beregnet som netto N2O emissionsfaktor i procent. N32 med Agrotain viser den laveste klimapåvirkning i de to-årige forsøg på tre forskellige lokaliteter.

Miljø

Flydende gødning har nogle væsentlige præcisionsfordele i forhold til gammeldags fast gødning. Der er således ikke vindafdrift fra gødningsdyser, og gødningen kan derfor udbringes med centimeters nøjagtighed lige til markkanten og uden tab af gødning til rabatter, vandløb eller veje. Ligeledes kan flydende gødning udnytte moderne præcisionsteknologi og sikre en præcis og gradueret gødskning af hver enkelt kvadratmeter på marken.

Dette er godt for økonomien i marken – og det optimerer samtidig N-udnyttelsen og reducerer tabet af N.

Sammenligning af klimabelastning ved produktion af forskellige gødningstyper

Sammenligning af klimabelastning, ab fabrik, anført som CO2 equivalenter/kg N ved produktion af forskellige gødningstyper (Fertilizer Europe 2011: Frank Brentrup, Yara; Antoine Hoxha, Fertilizer Europe og Bjarne Christensen, Yara- konsulent)

Klimapåvirkningen ralateret til mulig frigørelse af N2O. ( Defra Project NT2605 (CSA 6579) Smith; Thoman & Yamulki