Sikkerheds- og miljøpolitik

Principper for DanGødning's sikkerheds- og miljøpolitik

Sikkerhed og sundhed

Alle ulykker kan undgås.

Miljø

Vi benytter råvarer, produktionsprocesser og oplagringssystemer, der til enhver tid minimerer mulige negative påvirkninger af det omgivende miljø. Vi udvikler planteernæringsløsninger til landbruget, der sikrer optimal udnyttelse af plantenæringsstoffer.

Produktsikkerhed

Vi sikrer en optimal råvare- og færdigvarekvalitet og vi sikrer, at alle produkter anvendes i henhold til alle miljømæssige, sikkerhedsmæssige og anvendelsesmæssige krav og godkendelser. 

Åbenhed

Vi følger og rapporterer vores arbejdspraksis og sikkerhedskontroller, og vi deler denne information med relevante interessenter.